Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


ONZE AANPAK - onafhankelijkeid - gedegen - kennis van zaken - draagvlak - resultaatgericht
 

ONAFHANKELIJKHEID

De invoering van FWG 3.0 hebben we als ziekenhuis geheel zelf ter hand genomen en heeft geresulteerd in een omvangrijk functiehuis. Niet zo verwonderlijk omdat door de gekozen procedure de ‘ist’ situatie van de medewerker beschreven diende te worden. 

We hebben inmiddels de ondersteuning van Wim Beekhuyzen gevraagd in de afwerking van nog enkele lopende zaken en voor de training van ons management over hun rol en inzet tijdens de herindelingprocedure.

Tevens hebben we gezamenlijk de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw - toekomstgericht - functiehuis. Doel daarvan is om het huidige omvangrijke functiehuis te saneren en meer toekomstgericht naar functies en functie-inhoud te kijken. Zijn ervaring hierin binnen andere organisaties en zijn onafhankelijkheid houden ons scherp in het maken van de juiste keuzes. 

Bert Roelofs,
Directeur P&O Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

omhoog