Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


ONZE AANPAK - onafhankelijkeid - gedegen - kennis van zaken - draagvlak - resultaatgericht
 

GEDEGEN

Als grootste aanbieder van thuiszorg in Nederland was de invoering van FWG voor ons een enorme klus. Naast alle andere ontwikkelingen binnen Icare maakte dat er gezocht is naar een passende, pragmatische aanpak. Bureau Kraf & Partners heeft hier prima op ingespeeld. Zij hebben zowel de managers, als de dienst HRM enorm veel werk uit handen genomen.

Door gedegen hun huiswerk te doen in de vorm van beknopte functiebeschrijvingen en goed beargumenteerde indelingsadviezen. De managers en HRM konden daarmee volstaan met toetsing en fiattering. Daarbij is een vorm gekozen die de managers nadrukkelijk aan het resultaat committeerden. Zij waren daardoor goed in staat de resultaten uit te leggen aan de medewerkers. Met een gering aantal bezwaren op de indeling als gevolg.

Deze aanpak, zowel gedegen als pragmatisch, heeft hier prima gewerkt. 

Ellen Boonen,
Directeur Icare HRM

omhoog