Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


ONZE AANPAK - onafhankelijkeid - gedegen - kennis van zaken - draagvlak - resultaatgericht
 

DRAAGVLAK

Anderhalf jaar voor de invoering van FWG 3.0 waren de functies binnen onze organisatie nog opnieuw beschreven. Toen wij deze beschrijvingen wilden gebruiken voor de inpassing in het FWG systeem ontstonden er weerstanden. Medewerkers waren naar hun idee onvoldoende bij de totstandkoming van de beschrijvingen betrokken geweest. Zij konden zich dan ook niet vinden in de wijze waarop hun functies beschreven waren. In overleg met de Interne Bezwaren Commissie is daarop besloten de functies opnieuw te beschrijven naar de situatie op de invoeringsdatum. 

Wij hebben daarvoor externe ondersteuning gezocht. Om te zorgen dat medewerkers zich zouden kunnen herkennen in de functiebeschrijvingen is er per onderscheiden functie een klankbordgroep ingesteld. Vertegenwoordigers van de betreffende beroepsgroepen hebben daar invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de functiebeschrijving. Ook het management werd in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept beschrijvingen. Het uiteindelijke resultaat waren beschrijvingen waarin de medewerkers hun functie goed konden herkennen. Tegelijkertijd is er voor gezorgd dat de beschrijvingen in alle opzichten voldeden aan de kwaliteitseisen die het FWG-systeem stelt.

De deskundigheid van Jan Harm Roseboom en zijn uitgebreide ervaring met vergelijkbare trajecten hebben zeker meegeholpen bij de acceptatie van de beschrijvingen. Vertegenwoordigers uit de klankbordgroepen hebben aangegeven dat er serieus naar hen is geluisterd en met kennis van zaken de inhoud van hun functies zijn beschreven. De IBC hoefde niet meer in actie te komen.

mw mr. E.H. Hostmann,
Directeur Ouder & Kindzorg Rotterdamomhoog