Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


ONZE AANPAK - onafhankelijkeid - gedegen - kennis van zaken - draagvlak - resultaatgericht
 

KENNIS VAN ZAKEN

Voor onze organisatie betekende de invoering van FWG 3.0 nogal wat. Met vestigingen op 5 verschillende locaties en bijna 2100 medewerkers was de klus niet alleen omvangrijk, maar moest ook de onderlinge afstemming kloppen.

Wij hebben daarvoor externe ondersteuning ingeroepen. Een team van adviseurs onder de -externe - coördinatie van Wim Beekhuyzen heeft ons daar met veel deskundigheid terzijde gestaan.

Samen hebben wij de voorlichting voor het gehele personeel verzorgd.  

De tweedaagse bijeenkomst met ons gehele managementteam heeft niet alleen teamvormend gewerkt, maar heeft hen uiteindelijk ‘warm’ gekregen om aan het traject te beginnen, maar heeft hen ook inzicht verschaft in de toepassing. Daarnaast heeft de cursus veel inzicht gegeven op de totale impact van de invoering van FWG en meer in het bijzonder de noodzaak om tot gelijkluidende interpretaties te komen. Ook heeft Wim Beekhuyzen als extern adviseur deel uitgemaakt van de stuurgroep tijdens het gehele invoeringsproces.

Mr. Karel Jacobi,
Manager P&O St. Annaomhoog