Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


PRODUCTEN - algemeen - beschrijvingen - indelingen - trainingen
 

BESCHRIJVINGEN

De omslag van aanbod- naar vraagsturing heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie en daarom ook voor de wijze waarop de functies worden beschreven. Werd bij de invoering van FWG 3.0 nog massaal gekozen voor taakgerichte functiebeschrijvingen, nu zien wij meer en meer dat organisaties kiezen voor resultaatgerichte beschrijvingen. Niet de input, maar de output staat tegenwoordig centraal.  

De BIZ Groep speelt daarop in, met het beschrijven of aanpassen van nieuwe en bestaande taken en functies kunnen onze adviseurs u ondersteunen bij het doorvoeren van organisatie- veranderingen.

Wij helpen organisaties bij het formuleren van hun doelstellingen op organisatie-, divisie- en unitniveau. Vervolgens worden deze doelstellingen vertaald naar de beoogde resultaten op functieniveau. De functiebeschrijvingen kunnen vervolgens ook gebruikt worden bij het beoordelen van de prestaties van de medewerkers. 

Ontwikkelingsgerichte organisaties kiezen daarnaast voor het sturen op competenties. De BIZ Groep beschikt over een in de praktijk ontwikkelde competentiebibliotheek. Daarmee kunnen wij maatwerk leveren bij het opstellen van op uw organisatie en wensen afgestemde competentieprofielen.

omhoog