Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


PRODUCTEN - algemeen - beschrijvingen - indelingen - trainingen
 

ALGEMEEN

Ondersteuning

Wij kunnen u op het gebied van FWG-toepassingen ondersteunen bij:

  het opstellen van taak- of resultaatgerichte functiebeschrijvingen
  het uitvoeren van (her)indelingen
  het begeleiden van bezwarenprocedures
  het verzorgen van trainingen voor leidinggevenden, P&O-ers en bezwarencommissies
  het ontwikkelen van een nieuw functiehuis voor - delen van - uw organisatie

Behalve bovengenoemde op de directe toepassing van het FWG- systeem gerichte activiteiten kunnen onze adviseurs u ook adviseren en ondersteunen bij FWG-gerelateerde activiteiten zoals:

  het invoeren van competentiemanagement en het opstellen van competentieprofielen
  het ontwikkelen en invoeren van een beoordelingssysteem
  functioneringsgesprekken en personeelsbeoordeling
  beloningsmanagement
  HRM-beleid

omhoog