Mail naar Biz Groep Print deze pagina
 


MISSIE - waarom biz groep - beoogde ondersteuning
 

BEOOGDE ONDERSTEUNING

FWG 3.0 systeem

In de afgelopen 5 jaren hebben de organisaties in de gezondheidszorg veel tijd, geld en energie gestoken in het invoeren van FWG 3.0. Op basis van door CAO-partijen gemaakte afspraken zijn alle functies in de organisaties (opnieuw) beschreven en ingedeeld met behulp van het FWG 3.0 systeem.  

Nu de invoering van FWG nagenoeg zijn beslag heeft gekregen, is het belangrijk dat de organisaties van deze investering ook de vruchten kunnen plukken. Uitgaande van de door CAO-partijen gemaakte afspraken zijn de functiebeschrijvingen in de invoeringsfase gebaseerd op de feitelijke situatie op een vastgesteld tijdstip. Dat was - en is - uit het oogpunt van de doelstellingen en strategie van de organisatie, niet altijd de meest wenselijke situatie. In plaats van alleen als registratiesysteem kunt u FWG ook gebruiken als sturingsinstrument voor de vormgeving van uw organisatie. Een vormgeving die is afgestemd op de doelstellingen en strategie van uw bedrijf. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat het benodigde onderhoud plaatsvindt. Het functiehuis zal steeds moeten worden aangepast aan de - gewenste - veranderingen in uw organisatie. Alleen dan leidt uw investering tot een blijvende afstemming van uw functiehuis op de eisen die uw organisatie stelt.


omhoog